VIDENSDELING

Hvorfor er opstropning vigtigt for entreprenøren at forholde sig til?

Igennem årene har byggebranchen brugt mere eller mindre heldige løsninger til ophæng af afløbsledninger indenfor kloak og vvs. 


Det har været svært at finde en løsning, der både sikrede bæreevne og fjernede problemer med kuldebroer, med deraf følgende fugt- og kondensdannelse i tilstødende konstruktioner, og uden samtidig at været tidskrævende og besværligt at montere på installationer - eller uden at resultere i dårligt arbejdsmiljø.


Heldigvis forholder flere og flere entreprenører sig til ovenstående problematikker.


Dette skyldes 


  • dels de omkostningsrige skader, som utilstrækkelig opstropning igennem tiden har ført til på tærede og “pludselig løshængende” bygningsdele, og efterfølgende store renoveringsomkostninger. 


  • dels den bløde bund, som der bygges på i stigende grad; efterhånden som ”de gode grunde” er bebygget.


  • dels den stigende mangel på råmaterialer som grus og sten efterhånden er, og som bevirker at mange flere bygninger fremover bliver udført punktfunderet; hvorfor installationerne skal hænges op.


Derfor er opstropning mere vigtig end nogensinde at forholde sig til, når man opstarter nye projekter.


Der er specielt fem væsentlige ting at forholde sig til:


1. Varmeledning:

Indtil i dag har de bedste løsninger, som byggebranchen er kommet frem til, været udført i rustfri stål. Dette bevirker imidlertid en svær løsning at udføre i praksis, hvis man samtidig skal overholde respektafstande til armering. Ligeledes er der en ikke uvæsentlig kuldebro igennem isoleringslaget, som man bør undgå. Alt dette kan imødegås ved brug af glasforstærket nylon.


2. Elasticitet og korrosion:

Det er vigtigt at opstropningerne udføres således at de kan stå både for tryk og træk. Alt for mange stropper er igennem årene udført i patentbånd eller andre løsninger i galvaniseret stål. Disse stropper kan ikke stå for opdrift og bliver galvanisk tærede med tiden. Dette sker ikke med udførelse af systemer i f.eks. nylon med fast forbindelse, der kan klare både tryk og træk, og som er korrosionsbestandige.


3. Arbejdsmiljø er et vigtigt punkt at forholde sig til.

Det skal være let og uden dårlige arbejdsstillinger at montere installationer. Det kan være svært, med de nuværende løsninger i rustfrit stål, da der tit arbejdes i kulde og mudder, og her er rustfrit stål ikke en “god makker”.


Materialevalget på opstropningerne, samt installationsmetoden gør forskellen herpå: Lette materialer som nylon gør transport og håndtering på byggepladsen langt nemmere og ubesværet end fx rustfrie stålopstropninger.


Samtidig gør installationsmetoden forskellen på, om installatøren skal stå i uhensigtsmæssige stillinger for at skrue en opstropning fast, eller om han/hun ubesværet kan klikke opstropningen og bærestang på plads, når alt ligger som det skal. 


Et ikke uvæsentligt parameter er også, at der benyttes opstropningssystemer der kan monteres EFTER kloaken er lagt. Mange nuværende systemer, skal monteres inden rørene lægges, med deraf følgende gener ved udnivellering af rør mv.


4. Økonomi er et naturligt afledt emne af “godt arbejdsmiljø”:

Med lette opstropninger, der ikke kræver værktøj ved montering, er monteringstiden nemlig op til fem gange hurtigere end ved opstropninger, der kræver værktøj. I praksis betyder det, at installatøren kan installere 20 i timen frem for fem - og det kan mærkes på bundlinjen. 


Herudover er en opstropning i rustfri syrefast stål en dyr løsning i indkøb, med det i mente at det skal bruges til at opstroppe et let plastikrør - det “passer ikke sammen”.


5. Bæredygtighed er et element, som fremtidens løsninger til byggebranchen bliver nødt til at forholde sig til:

Med knappe ressourcer og et belastet miljø, bliver så mange af vores produkter som muligt nødt til at være genanvendelige. 


Produktionen bliver ligeledes nødt til at være så miljøvenlig som mulig. Nylon er væsentligt mindre tungt at fremstille end f.eks. rustfrit stål. Heraf kommer at nylonprodukterne typisk kan produceres i nærheden af hvor de skal bruges, og ikke som rustfrit stål, der kræver større fabrikker (typisk i udlandet), for at fremstille produkterne. Herved spares også meget på transporten - og derved på miljøkontoen. Opstropning fra Dansk Byggekomponent er en verdensnyhed, og dermed også den første opstropning, der tager stilling til alle ovenstående problematikker. 


Opstropningerne er dansk designet direkte til formålet, og der er derfor tænkt over alle de fremtidige udfordringer, som vi skal forberede os på. 


Den danske produktion sikre højeste kvalitet, og at der er fuld kontrol over alle led i produktionsprocessen. 


Du kan læse mere om vores produkter her, og vi vil meget gerne komme forbi og tale om, hvordan vi sikre gode, fremtidssikrede og bæredygtige løsninger i Byg og anlægsbranchen.

PRISBILLIG I INDKØB


(Rustfri stålsystem er 50 % dyrere i indkøb) 

Da produktet udføres i Nylon, kan produktet sælges væsentligt billigere end de gængse systemer i rustfrit stål 

MINDRE FODAFTRYK PÅ KLIMA


Mindre fodaftryk på klima Ifht. rustfrit stål. 

Det er en voldsom belastning for miljøet at fremstille rustfrit stål.

Denne belastning er væsentligt lavere ved at benytte Nylon, da det bla. ikke skal igennem syrebade mv. for at blive korrosionsbestandigt

PRODUKTET KAN RECYCLES


Produktet kan recycles efter brug. 

Da produktet er ren Nylon (Akulon), kan produktet recycles efter brug.

Dette giver en miljømæssig fordel. 

FORLÆNGELSE AD LIBITUM


Udført så stænger forlænges ad libitum med indvendigt gevind, dette betyder lavt spild på materialer. 

Derfor kan man nemt tilpasse til den ønskede længde, uden at skal have samlefittings mv. man skruer bare stængerne sammen så mange der er behov for. 

NEM AT FLYTTE


Vejer ikke meget, så nemt at bære op på 5. sal. 

Det giver godt arbejdsmiljø at montere vores opstropninger.

De vejer ikke meget og er nemme at håndtere i besværlige arbejdssituationer under lofter mv.  

GROFT DELT GEVIND


Således at det nemt monteres ude i grusede områder. (grus falder igennem gevind) 

Da stropperne typisk benyttes hvor der er grus eller andet skidt, der kan gå i gevindet, er gevindet udformet flerdelt, således at grus og skidt kan løbe igennem gevind, dette gør det meget nemt at arbejde med i smudsede områder. 

KAN TILPASSES I GEVIND


For små justeringer i højde – dvs. nem tilretning under lofter f.eks. 

Da gevindet er groft og flerdelt, justeres der nemt op og ned i gevindet ved at dreje det én omgang, så kan der fintilpasses ved montagen , når stængerne er skåret til med fald. 

IKKE VARMELEDENDE SOM STÅL


(Ingen kondensproblemer igennem gulvisolering mv.) 

Det er altid et problem at have stål igennem sin isolering, det giver kondens.

Dette problem er løst ved vores opstropninger, da de ikke er varmeledende som stål.

Vores produkt er varmebestandigt op til 80 grader og kan derfor benyttes i industrikøkkener mv.