DANSK BYGGEKOMPONENT

GDPR

OPLYSNINGER OM PERSONDATA/PRIVATLIVSPOLITIK TIL KUNDER


Retningslinjer for behandling af personoplysninger for kunder i forbindelse med opfyldelse af aftale mellem jer og Dansk Byggekomponent ApS, CVR-NR.: 4096 6331, herefter kaldet DBK
Som følge af din aftale/handel med DBK, accepterer du denne privatlivspolitik


OVERSIGT:


1. Generelt
2. Personoplysninger
2.1. Hvad er personoplysninger
2.2. Hvor længe opbevarer vi personoplysninger)
2.3. Hvad bruger vi personoplysningerne til
2.4. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?
2.5. Retten til adgang til dine personoplysninger
2.6. Retten til berigtigelse af dine personoplysninger
2.7. Retten til sletning af dine personoplysninger
2.8. Kan vi ændre behandlingen af personoplysninger?
3. Kontakt1. GENERELT


Gennem din aftale/handel med DBK, indsamles der personoplysninger om dig.
Disse retningslinjer er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne i databeskyttelsesforordningen og den nuværende persondatalov (samlet ”gældende lovgivning”)
Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.2. PERSONOPLYSNINGER


2.1 Hvad er personoplysninger?


DBK beder om dine almindelige kontaktoplysninger, når du indgår aftale/handel med firmaet. Det er primært oplysninger som navn, adresse, postnummer, telefon- og mobiltelefonnummer, e-mail m.m. Oplysninger vedr. aktie- og eller anpartsselskabers navn, adresse m.m. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.
De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde samt levere de services, du har købt af os.
De personoplysninger, som vi indsamler i forbindelse med opfyldelsen af aftalen, vil blive opbevaret i vores IT-system og/eller i et fysisk register.


2.2 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?


Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe din aftale med firmaet består.
Når du køber en service hos DBK, har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil servicen er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet.
Under det løbende aftaleforhold opbevares de oplysninger, vi har indsamlet på dig i vores IT-system, hvorefter personoplysningerne arkiveres.
Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler bliver opbevaret hos DBK i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Hvis aftalen med dig f.eks. er ophørt november 2021 og regnskabsåret følger kalenderåret, er vi efter gældende regler forpligtet til at opbevare oplysningerne indtil tidligst udgangen af år 2026. Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil alle person- oplysninger vedrørende dig blive slettet.


2.3 Hvad bruger vi personoplysninger til?


De personoplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, bruges først og fremmest til almindelig kundeadministration, herunder eksempelvis til opfyldelse af den aftale, du har indgået med os som firma og fremsendelse af faktura
Oplysningerne vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til tredjepart. Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere, såfremt vi har brug for deres hjælp til opfyldelse af aftalen.
Anden videregivelse tillades kun, såfremt gældende lovgivning undtagelsesvis tillader videregivelse af personoplysninger


2.4 Retten til indsigt i dine personoplysninger


Du har som kunde/leverandør hos DBK, ret til at få vores bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.
Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til os (dataportabilitet). Du er desuden berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.


2.5 Retten til berigtigelse af dine personoplysninger


Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af firmaet uden unødig forsinkelse.


2.6 Retten til sletning af dine personoplysninger


Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af firmaet uden unødig forsinkelse, hvis selskabet ikke forsat har en legitim interesse i at opbevare dine personoplysninger
Bemærk venligst, at såfremt DBKi henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.


2.7 Beskyttelse af personoplysninger


Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i firmaets IT-system
Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.


2.8 Ændringer i behandlingen af personoplysninger


Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af person- oplysninger. Ændres retningslinjerne, rettes datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. Disse retningslinjer bliver evalueret og om nødvendigt revideret en gang årligt.3. KONTAKT


Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos DBK, skal du rette henvendelse til Henrik Pommergaard Hansen på email: hph@dbk-aps.dk
Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.
Hvis du ønsker at klage over firmaets behandling af dine personoplysninger kan dette ske til datatilsynet på følgende adresse:


Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk


Udfærdiget af

Dansk Byggekomponent ApS


Henrik Pommergaard Hansen
Farum Gydevej 67-69
DK - 3520 FarumCVR-nummer: 40966331
Tlf: +45 22 72 22 00
Email: hph@dbk-aps.dk
Hjemmeside: www.dbk-aps.dk

Hent GDPR som PDF